ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir ?

 

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.

 

Trafiğe çıkan araçlar, sürücülerinin bilinçsiz kullanımı sonucunda kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler.
Zorunlu Trafik Sigortası araçların bu kazalarda karşıya verdikleri zararı aracın kusuru oranında ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır.
Zorunlu Trafik Sigortası yapıldığı aracın,yani kendisinin zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği karşı aracın zararını karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir).
Her araç sahibi, Zorunlu Trafik Sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Zorunlu Trafik Sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine göre değişir.
Örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar,yaralanma olması durumunda hastane giderlerine ödenecek miktardan vebunlar da sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktardan farklıdır.

Bu rakamlar her yıl güncellenmekte ve primler de buna göre belirlenmektedir.

Zorunlu Trafik Sigortalarında ödenilen primle orantılı olarak üst limitler mevcuttur.
Zorunlu Trafik Sigortası karşı tarafın zararını bu üst limitler kadarıyla karşılar,eğer zarar bu limitleri aşıyorsa, aşan miktar için araç sahibinin hukuki sorumluluğu devam eder.

Kasko sigortası yaptırmak zorunlu değildir, dileyen araç sahibi yaptırabilir. Kasko ile korunan menfaatler ve üst limitler daha yüksek olduğundan, kasko sigortasının primleri de Zorunlu Trafik Sigortasından daha yüksektir.

Sigorta şirketlerinin kasko poliçesi içeriği, Zorunlu Trafik Sigortasında korunulan zararları da karşılayacak şekilde olmasına rağmen,
kasko yaptıran bir araç sahibinin yine de Zorunlu Trafik Sigortası yaptırma zorunluluğu vardır.
Kasko Sigortanız olduğu için Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmayım diyemezsiniz….
Bunun sebebi kaskonun zorunlu olmaması, şartlarının sigorta şirketi ve sigortalayan arasında serbestçe kararlaştırılması,kaskonun her zaman karşıdaki aracın zararını teminat alma yükümlülüğü olmaması ve kasko yaptıran bir kişinin dilediği zaman bunu iptal edebilecek olmasıdır.

Bu nedenlerle Zorunlu Trafik Sigortası yaptırmak zorunludur ve devlet tarafından denetlenir.
Ancak kasko yaptırmak isteğe bağlıdır ve dileyen araç sahibi Zorunlu Trafik Sigortasına ek olarak,dilediği paket içerikleri ile, dilediği teminat oranlarında ve dilediği sigorta şirketinden kasko yaptırabilir.